You are here

description)); //print check_markup($term->description,$term->format); //print_r ($term); if (isset($term->field_long_name['und'][0]['value'])) drupal_set_title($term->field_long_name['und'][0]['value']) ; if (isset($term->field_desc_long['und'][0]['value'])) { $c_print=$term->field_desc_long['und'][0]['value']; print check_markup($c_print,$term->field_desc_long['und'][0]['format']); } else if (isset($term->field_desc_long2['und'][0]['value'])) { $c_print=$term->field_desc_long2['und'][0]['value']; print check_markup($c_print,$term->field_desc_long2['und'][0]['format']); }} ?>
  • Livet i den nye energiæra

    Under sin samling i Flämslät i Sverige, september 2006, har ECEN (det europæiske, kristne miljønetværk), beskæftiget sig med emnet energi. Allerede i Minsk 2001 forholdt netværket sig til energi, idet vi bad "kirke forpligte sig til at fremme energiscenarier, hvori energibesparelser og energifremstilling på basis af fornybare ressourcer utvetydigt og bevidst blev prioriteret".

    I dag står produktion og forbrug af energi i Europa overfor kolossale udfordringer:

  • Environmental Christianity in Denmark

    Martin Ishoey is Pastor of Balle in Silkeborg. He is a theologian with a PhD in environmental ethics. He has worked in collaboration with the conservation officer and Aqua (www.ferskvandscentret.dk/aqua/), the wildlife centre in his parish to provide inspiring activities for young people.

    For example, young children learned about the story of Noah inside the freshwater aquarium, imagining that they were inside the ark surrounded by local species of fish. Afterwards made animals out of clay.